Back to top
Eerste Euromars tegen werkloosheid
Italy, 1978
Poster
Reproductie
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, Nederland
International Institute for Social History, Amsterdam, Netherlands

De recessie, die leidde tot stijgende werkloosheid, uitsluiting en vervreemding, ondermijnde de sociale cohesie. Een aantal vakbonden besloot in 1978 tot gezamenlijke actie en organiseerde de eerste Europese mars tegen werkloosheid. Hiermee werden de inspanningen van de vakbonden op Europees niveau gebundeld en toonde men aan oog te hebben voor grensoverschrijdende belangen.