Back to top

Vandringsutställningen Fake For Real

BESKRIVNING

Europeiska historiens hus ger sig ut på turné med sin utställning ”Fake for Real. En historia om fusk och förfalskning”.


Enligt myten använde de gamla grekerna en trähäst för att lura fienden och bryta igenom Trojas stadsmur. Genom århundradena har fusk och bedrägerier – i krig, ekonomi och annan mänsklig verksamhet – använts för att befrämja vissa mål som upphovsmännen haft. ”Fake for Real: En historia om fusk och förfalskning” är en utställning som under mer än ett år har utforskat dessa teman på Europeiska historiens hus i Bryssel. Nu ska den ut på turné.

 

Utställningen presenterar förfalskningar genom historien. Den beskriver de specifika historiska omständigheter som förklarar hur förfalskningarna tillkom, vilka intressen och motiv som låg bakom och vilka konsekvenser de fick. Den visar också hur de till slut avslöjades. Med sex övergripande teman som presenteras i kronologisk ordning visar Fake for Real upp över 50 artefakter från historiehusets samling. Den innehåller även filmer och interaktiva spel.

 

Vad ställs ut?

Varje fallstudie berättar en historia om förfalskning och bedrägeri – från den påstådda konstantiska donationen och manipulerade biografier om medeltida helgon till förfalskade konstverk och konsumtionsvaror. Utställningen presenterar ett brett urval av olika föremål, konstverk, bilder och historiskt viktiga dokument, kartor över påhittade territorier, avhandlingar om häxkonst och falska bevis som användes för att anklaga en fransk artilleriofficer för spionage – en händelse som gick till historien som Dreyfusaffären. Det sista avsnittet av utställningen heter ”Postsanningens era?”. Det är ett interaktivt område med spel och videoklipp där besökarna får bli faktagranskare, bestämma vad som ska publiceras eller censureras och vara med i en innovativ filterbubbla för att se hur sociala medier fungerar. Utställningen avslutas med den aktuella infodemin kring covid-19 och undersöker desinformation om pandemin. Alla utställningsföremål visar upp något som är slående eller unikt för hur vi vill förstå världen eller medvetet feltolka den.

 

Besöksupplevelsen

Utställningen uppmuntrar besökarna att reflektera kring hur osanningar berättas och förfalskningar skapas och i vilket syfte. Den förklarar också hur ett kritiskt förhållningssätt, vetenskap eller vanlig nyfikenhet till sist får lögnerna att spricka. Fake for Real ger inblick i hur sanning, förfalskning och bevisning har getts olika innebörd under olika epoker.

Vilka motiv bedragarna har och vilka strategier och metoder de använder beror på specifika politiska och sociala omständigheter. Men människans benägenhet att tro på bluffar – precis som syftena med att lura andra – tycks universell. Så att förbättra mediekompetensen, vässa det kritiska tänkandet med hjälp av historiska exempel och ge besökarna små tips om hur man kan bemöta desinformation i våra dagar är målen med utställningen.

 

Vilka vi är

Europeiska historiens hus öppnade i maj 2017 i Bryssels EU-kvarter. I de permanenta utställningsgallerierna får besökarna dyka ner i 1800- och 1900-talshistorien och den europeiska integrationens utveckling. Museet intar ett alleuropeiskt perspektiv och utforskar kontinentens mångfald och de många olika tolkningarna av dess historia. Ta reda på mer om oss och om utställningen Fake for Real i Bryssel.

 

 

Praktisk information

Typ av utställning: Vandringsutställning med nyckelfärdigt narrativ och med museiföremål, interaktiva aktiviteter och multimedia.
Typ av värdinstitution: Museer eller centrum med museifunktion samt bibliotek.

Minimivillkor som värdinstitutionen måste uppfylla:
• Engelsktalande lokal partner
• Tillräckligt med personal som har kompetens att hantera utställningsföremålen
• Teknisk personal och erfarna pedagoger till utbildningsprogrammen
• Möjlighet till höga besökssiffror

Hyresavgifter: Utställningen är kostnadsfri.
Varaktighet: Minst tre månader.
Erforderlig yta: Minst 300 m2.
Möjliga datum: Efter september 2023 till september 2026.
Kostnader som värdinstitutionen står för: Envägstransport och försäkring av utställningen i egna lokaler, underhåll på plats, lokal marknadsföringskampanj och tillfällig lagring om nödvändigt.
Europeiska historiens hus bidrar med: Alla nödvändiga fysiska tillgångar: utställningsföremål, utställningstexter på två eller tre språk (engelska plus ett eller två lokala språk), montrar, kulisser, design, audiovisuell utrustning och belysningsutrustning.
Partnerskap: Europeiska historiens hus är öppet för samarbete med värdmuseet för att komplettera utställningen genom evenemang och ytterligare utställningsföremål.

 

Kontakt: Raluca Neamu – Projektledare, vandringsutställning/e-post – telefon: +32 47 47 01 435