Back to top

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET

Den utåtriktade verksamheten på Europeiska historiens hus vägleds av följande principer:

  • Publikutveckling: Vi bedriver olika typer av utåtriktad verksamhet för att medvetandegöra allmänheten och öka antalet besökare och användare. Då tänker vi även på personer som inte är traditionella museibesökare.
  • Tillgänglighet: Vi vill att våra resurser ska vara lika tillgängliga för alla oavsett bostadsort, utbildningsnivå, ålder, etnicitet, fysisk och intellektuell kapacitet eller språk. Våra utställningar, tjänster och program ska vara inkluderande.
  • Samråd och research: Samråd och research är grunden för vår utåtriktade verksamhet, så att programmen och aktiviteterna är relevanta för våra målgrupper och deltagare.
  • Ledarskap: Europeiska historiens hus har en ledande roll i uppbyggnaden av nätverk som underlättar partnerskap, samarbeten och allianser med andra institutioner och organisationer.

Bland aktuella projekt på Europeiska historiens hus återfinns vandringsutställningen Fake For Real, Den europeiska demokratins platser och det alleuropeiska museiprojektet om avfall: ”Slit och släng – en historia om en modern kris”.

Visar 1 – 1 av 1 träffar