Back to top

PUBLIKATIONER

Europeiska historiens hus vill sprida kunskap om Europas historia och locka till en offentlig diskussion om det förflutnas fortsatta närvaro i dagens värld.

Med hjälp av våra publikationer kan besökarna få en inblick i museets verksamhet, filosofi och innehåll i stort. Detta gör att museiupplevelsen utsträcks till både före och efter själva besöket i historiehuset.

I det här avsnittet kan du bekanta dig med den permanenta utställningens grunder utgående från centrala utvecklingsförlopp i den europeiska historien. Särskilt viktiga inslag i utställningen förklaras med hjälp av detaljerade beskrivningar och vetenskapliga framställningar. 

Vi erbjuder även en rad olika artiklar som bidrar till debatter och analyser i ämnen med anknytning till Europeiska historiens hus.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Visar 1 – 4 av 4 träffar
Front cover European Commemoration book

Att bygga Europeiska historiens hus

I sin artikel går historiehusets chefskurator Andrea Mork igenom den teoretiska grunden, de bärande idéerna och de viktigaste historiska budskapen för det nya museets permanenta utställning. Läs mer

Front cover Past Power book

Förslag till ett nytt europeiskt narrativ: Projektet Europeiska historiens hus

I sitt kapitel betraktar Martí Grau Segú, medlem av den akademiska projektgruppen på Europeiska historiens hus, begreppet europeisk historia som en berättelse som låter förbundet mellan de europeiska folken och samhällena spela en större roll och ger innehåll åt idén om Europa som ett historiskt föremål som definieras av gemensamma beståndsdelar och inte av sitt geografiska läge.Läs mer