Back to top

Mellan auktoritet och dialog – utmaningar för Europeiska historiens hus

Christine Dupont
Artikel
21 sep 2020
14 sidor

Den 4 maj 2017 slog Europeiska historiens hus upp sina portar för allmänheten mitt i Bryssels EU‑kvarter. Mycket har redan skrivits för att ge en bild av detta museum tillägnat Europas historia och alla utmaningar det har mött och fortfarande möter. Men ingenting har hittills publicerats om hur museet uppfattas av de 493 722 besökare som har passerat vändkorsen sedan det öppnade.

Tillgängliga format och språk
BESKRIVNING

Detta kapitel utgår från en liten men betydelsefull samling kommentarer som museet har tagit emot sedan starten. Här finns svar från den akademiska världen och medier och en del återkopplingar direkt från besökare under guidade visningar genom utställningsgallerierna. Artikeln reflekterar kring museets framtoning i stort och dess utmaningar som offentlig historieinstitution. Särskilt fokus läggs på museet som ett unikt medium med alldeles egna uttrycks- och kommunikationssätt. Den narrativa linjen, utformningen av gallerierna, samlingen och interaktionen med besökarna blir våra linser när vi betraktar några av de viktigaste frågorna för detta fascinerande men komplexa historiehus.

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/BostonBild: Paul Ashton