Back to top

Europeiska historiens hus – ett museum som specialenhet på Europaparlamentet

Christine Dupont
Artikel
27 jul 2021
13 sidor

Europeiska historiens hus är ett museum för europeisk historia, som kommit till och drivs i Europaparlamentets regi och som öppnade i Bryssel i maj 2017. Vilka är utmaningarna för denna speciella museiinstitution?

Tillgängliga format och språk
BESKRIVNING

Sin syn på saken ger här en av kuratorerna, som sedan projektet drogs igång 2011 har arbetat med att utveckla museets innehåll och kommunicera det utåt. Det är alltså museet som står i centrum för den här artikeln – först dess samlingar och presentationer (vilket narrativ väljer man för Europas historia?), sedan museistandarderna och yrkesmetoderna man utgår från och till sist museets särskilda europeiska, transnationella prägel och vad den innebär både för dess innehåll och för dess sätt att fungera inom en EU-institution.

Bild ©: Flickr, licence CC. Par Tempo-Team.