Back to top

Ett europeiskt samvete: en biografi om Hans-Gert Pöttering

Michael Gehler, Marcus Gonschor
Other
1 jun 2022
662 sidor

Den omfattande biografin Ein europäisches Gewissen (Ett europeiskt medvetande), skriven av Michael Gehler och Marcus Gonschor och med förord av Donald Tusk, har sinne för de små detaljerna och målar ett utmärkt porträtt av Hans-Gert Pöttering, Europaparlamentets tidigare talman och initiativtagare till projektet Europeiska historiens hus.

Tillgängliga format och språk
BESKRIVNING

Historikerna Michael Gehlers och Marcus Gonschors biografi gavs först ut på tyska med titeln Ein europäisches Gewissen och finns nu för första gången på engelska i denna översättning av Sebastian Schnorrenberg. Med auktoritet i bevisföringen och återhållsamhet i dömandet kastar boken ljus inte bara över Hans-Gert Pötterings ”europeiska liv” utan även över många av samtidens avgörande politiska händelser. På ett kraftfullt sätt bekräftar den sanningshalten i Jean-Claude Junckers ord: ”Det som utmärker Hans-Gert Pöttering är att Europa för honom alltid har varit en fråga om övertygelse och aldrig politisk beräkning [...]. Sedan han valdes in i Europaparlamentet har han aldrig slutat arbeta för att göra den europeiska drömmen till verklighet.”

Ett utdrag ur boken, om hur House of European History skapades, finns att se här, på engelska.