Back to top

Avtryck på européers liv, då och nu

Kieran Burns
Artikel
17 dec 2019
10 sidor

Europeiska historiens hus öppnade i Bryssel 2017. Det tar ett transnationellt grepp på Europas historia, och i dess narrativ presenteras första världskriget som en konflikt som förändrade den efterföljande europeiska historien och som utgör ett grundelement i det europeiska minnet – om än med många olika infallsvinklar. Europeiska historiens hus försöker förmedla de djupa och varaktiga återverkningarna genom en museologisk ansats som går bortom de traditionella gränslinjerna på ett national- eller militärmuseum och lägger särskild tonvikt vid konfliktens konsekvenser för vanliga européers liv.

Tillgängliga format och språk
BESKRIVNING

Europeiska historiens hus använder sig av ett kronologiskt och tematiskt upplägg för sin permanenta utställning. En av de centrala narrativa linjerna tar avstamp i det sena 1700-talet för att gå igenom de viktigaste utvecklingstendenserna under 1800-talet, de stora kataklysmerna under 1900-talets första hälft samt efterkrigstidens återuppbyggnad och Europas politiska delning och återförening. Den fortsätter vidare till globaliseringen och den fördjupade europeiska integrationen ända fram till samtida händelser som brexit.

Omslagsbild © Guillaume Baviere 2015