Back to top

PUBLIKATIONER

Europeiska historiens hus vill sprida kunskap om Europas historia och locka till en offentlig diskussion om det förflutnas fortsatta närvaro i dagens värld.

Med hjälp av våra publikationer kan besökarna få en inblick i museets verksamhet, filosofi och innehåll i stort. Detta gör att museiupplevelsen utsträcks till både före och efter själva besöket i historiehuset.

I det här avsnittet kan du bekanta dig med den permanenta utställningens grunder utgående från centrala utvecklingsförlopp i den europeiska historien. Särskilt viktiga inslag i utställningen förklaras med hjälp av detaljerade beskrivningar och vetenskapliga framställningar. 

Vi erbjuder även en rad olika artiklar som bidrar till debatter och analyser i ämnen med anknytning till Europeiska historiens hus.

OUR PUBLICATIONS
Visar 1 – 3 av 5 träffar

Fake for Real

Upptäck fejk och förfalskningar genom tiderna på en ny tillfällig utställning i Europeiska historiens hus i Bryssel. Lär dig om förfalskningar från antiken till våra dagar, hur du avslöjar dem och skyddar dig genom att tänka kritiskt.

  • Endast engelska
  • ISBN 978-92-846-5038-5
  • Läs mer

Rastlös Ungdom

Under de senaste 70 åren har unga i Europa gått från att vara en grupp som drabbades av historien till att bli dem som faktiskt skriver historia. Den här utställningen skildrar fyra generationer unga som var och en växte upp vid avgörande tidpunkter i den europeiska historien: sent 1940-tal, 1960-tal, 1980-tal och 2000-tal. Den visar hur dessa ungdomar upplevde sin...Läs mer

Creating the House of European History

Creating the House of European History är en redogörelse för den långa vägen mot inrättandet av vårt museum. I 44 artiklar beskriver 40 författare denna fascinerande och komplicerade utveckling ur mycket varierande yrkesmässiga och personliga synvinklar. De berättar om idéer och utmaningar, ambitioner och tvivel, hinder och lösningar.

Boken gavs ut för att högtidlighålla den första årsdagen av invigningen...Läs mer

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Visar 1 – 3 av 10 träffar
Making HIstories cover - colonial images

Mellan auktoritet och dialog – utmaningar för Europeiska historiens hus

Den 4 maj 2017 slog Europeiska historiens hus upp sina portar för allmänheten mitt i Bryssels EU‑kvarter. Mycket har redan skrivits för att ge en bild av detta museum tillägnat Europas historia och alla utmaningar det har mött och fortfarande möter. Men ingenting har hittills publicerats om hur museet uppfattas av de 493 722 besökare som har passerat vändkorsen sedan...Läs mer