Back to top

PUBLIKATIONER

Europeiska historiens hus vill sprida kunskap om Europas historia och locka till en offentlig diskussion om det förflutnas fortsatta närvaro i dagens värld.

Med hjälp av våra publikationer kan besökarna få en inblick i museets verksamhet, filosofi och innehåll i stort. Detta gör att museiupplevelsen utsträcks till både före och efter själva besöket i historiehuset.

I det här avsnittet kan du bekanta dig med den permanenta utställningens grunder utgående från centrala utvecklingsförlopp i den europeiska historien. Särskilt viktiga inslag i utställningen förklaras med hjälp av detaljerade beskrivningar och vetenskapliga framställningar. 

Vi erbjuder även en rad olika artiklar som bidrar till debatter och analyser i ämnen med anknytning till Europeiska historiens hus.

OUR PUBLICATIONS
Visar 1 – 3 av 8 träffar
Black cover of catalogue with white objects

Slit och släng - Historien om en modern kris

 ”Slit och släng” är ett projekt som lyfter fram avfallets dolda historia i Europa. Samtidigt betonas avfallets betydelse som uttryck för samhällsförändringar. ”Slit och släng” börjar med den industriella revolutionen, tar oss vidare till de svåra förhållanden som rådde under krigen, fortsätter med efterkrigstidens ökande konsumtion och slutar i dagens ofattbara avfallskris. Den visar hur mycket vår avfallshantering har förändrats...Läs mer

När väggar talar!

Från propagandan under världskrigen och kalla kriget till explosionen av kulturutbyte, turism och framväxten av många olika sociala rörelser efter andra världskriget – utställningen ”När väggar talar” visar komplexa lager av både splittring och enhet i Europa, genom ett urval affischer från den samling som finns i Europeiska historiens hus.Läs mer

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Visar 1 – 3 av 13 träffar
Book cover Hans-Gert Pottering

Ett europeiskt samvete: en biografi om Hans-Gert Pöttering

Den omfattande biografin Ein europäisches Gewissen (Ett europeiskt medvetande), skriven av Michael Gehler och Marcus Gonschor och med förord av Donald Tusk, har sinne för de små detaljerna och målar ett utmärkt porträtt av Hans-Gert Pöttering, Europaparlamentets tidigare talman och initiativtagare till projektet Europeiska historiens hus.Läs mer