Back to top

PRESSMATERIALE & KONTAKT

PRESSMATERIAL

INSTRUKTIONER FÖR ACKREDITERING

För alla medierelaterade frågor ber vi dig använda formuläret nedan.

 

Filmförfrågningar:

Hur kan jag ansöka om att få filma inuti museet?

 • Kontakta museets kommunikationsteam minst två veckor innan du vill filma så att du hinner gå igenom den nödvändiga processen. Tänk på att filmning endast är tillåten i vissa delar av museet, för personer som arbetar med media eller utbildning, när det inte krockar med andra museiaktiviteter och i linje med följande regler:
 • Tänk på att filma och fotografera på ett diskret sätt som inte hindrar andra besökare och utan att deras ansikten syns.
 • Av upphovsrätts- och konserveringsskäl är vidvinkel att föredra framför närbilder på enskilda föremål.
 • Ca 15 föremål på den permanenta utställningen får du varken fotografera eller filma – de är märkta med ”fotografering förbjuden”. Du kommer att få en lista med dessa föremål i förväg.
 • Du bör fylla i ett tillståndsformulär om föremålens upphovsrätt innan du sätter igång att filma. Formuläret kan du få via museets kommunikationsteam.
 • Det är förbjudet att filma säkerhetskontrollen i entrén.
 • Angående utrustning och personal: Använd inte blixt eller extern belysning på vissa platser. Anslut er inte till strömförsörjning.
 • Ta helst med så lite utrustning som möjligt. Det finns ingen möjlighet att låna extra utrustning av museet.
 • Var ytterst försiktiga när ni flyttar filmutrustningen så att ni inte kommer åt möbler, montrar eller föremål eller repar golvet.
 • Filmteamen bör bara bestå av personal som är helt nödvändig.
 • Filmningen bör helst inte pågå i mer än 90 minuter. Ange i förväg exakt vilka platser ni vill filma på.

FORMULÄR FÖR PRESSKONTAKTER