Back to top

Vem tror du att du är? – Identitet

Ålder: 
12-15, 16-18
BESKRIVNING

Hur definierar du din identitet? Vilka egenskaper skulle kunna tänkas utgöra den? Identiteten är i ständig förändring och utveckling, och därför är vår syn på vilka vi själva och andra är också föränderlig. I det här temat undersöker vi identitetens mångdimensionella natur och tar historiska och nutida exempel till hjälp för att fundera på vad europeisk identitet kan tänkas betyda på 2000-talet.