Back to top

Gränser och broar – Migration

Ålder: 
12-15, 16-18
Språk: 
Dutch, English, French, German
BESKRIVNING

Migration är en het fråga i dagens Europa, men varför? Just nu pågår en global massförflyttning av människor, något som manifesteras av allt från de tragiska drunkningarna i Medelhavet till den så kallade kompetensflykten inom Europa. Detta tema tar upp några av orsakerna till dessa typer av migration och får oss att fundera på hur vi kan förbättra vår förståelse av dagens frivilliga och påtvingade förflyttningar av människor mot bakgrund av europeiska historiska exempel.