Back to top

Covid blir en del av historien

Statue of man on park bench with mask

En plattform för museer i hela Europa

Europeiska historiens hus har startat ett projekt med arbetstiteln ”dokumentera covid” där man samlar in vittnesmål från livet i Europa under pandemin. Hittills har fokus framför allt legat på solidaritet, hopp och samhällsbyggande. I nästa steg kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter och resultat från de insamlingar som olika museer har gjort. Genom att förena dessa olika insamlingar får vi möjlighet att dela, diskutera och jämföra våra erfarenheter med människor över hela Europa.

Se alla partnerbidrag.