Back to top

PARTNERINITIATIV

Europeiska historiens hus är ett museum för alla, oavsett om man är från Bryssel eller Budapest, Gent eller Gdańsk. Att nå ut till människor och grupper både när och fjärran är en viktig del av museets verksamhet. Detta gör vi med hjälp av särskilda projekt och webbuppkopplingar till evenemang och partnerinstitutioner över hela Europa och en medveten utåtriktad verksamhet med olika grupper i vår absoluta närhet och region.

Visar 1 – 2 av 2 träffar
Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Museer utforskar sopornas historia i Europa

Partner: 
Austrian Museum of Folk Life and Folk Art , Celje Museum of Recent History , Estonian National Museum, Ett ...

Varför skulle museer prata om sopor? Ett ämne som per definition är marginaliserat eftersom det handlar om något som vi gör oss av med och inte vill se mer – men som i vår tid har blivit centralt. Som platser för kunskap, reflektion och debatt som knyter samman föremål och historier från olika tidsepoker har museer en unik möjlighet att gå på djupet med ett sådant ämne.

Collage image of book with photographs

Publik historia – den nya medborgarforskningen om det förflutna

Partner: 
Breda University of Applied Sciences, Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, Pädagogische ...

Projektet ”Public History as the New Citizen Science of the Past” (PHACS) utvecklar publik historia och deltagandebaserade modeller för att tolka det förflutna. PHACS-projektet gör det lättare för akademiker, kulturinstitutioner, grupper, föreningar och allmänheten att samverka. Målet är inte bara att demokratisera tillgången till, utan även ”produktionen” av historia.

Projektet tar upp ett antal frågor som är viktiga för arbetet för teamet på Europeiska historiens hus. Hur tar vi...