Back to top

PARTNERINITIATIV

Europeiska historiens hus är ett museum för alla, oavsett om man är från Bryssel eller Budapest, Gent eller Gdańsk. Att nå ut till människor och grupper både när och fjärran är en viktig del av museets verksamhet. Detta gör vi med hjälp av särskilda projekt och webbuppkopplingar till evenemang och partnerinstitutioner över hela Europa och en medveten utåtriktad verksamhet med olika grupper i vår absoluta närhet och region.

Visar 1 – 3 av 3 träffar
Statue of man on park bench with mask

Covid blir en del av historien

Partner: 
FelixArchief, Antwerp, Belgium, Gallery Oldham, UK, Historic England, UK, Hungarian Open Air Museum, Hunga ...

En plattform för museer i hela Europa

Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Museer utforskar sopornas historia i Europa

Partner: 
Austrian Museum of Folk Life and Folk Art , Celje Museum of Recent History , Estonian National Museum, Ett ...

Varför skulle museer prata om sopor? Ett ämne som per definition är marginaliserat eftersom det handlar om något som vi gör oss av med och inte vill se mer – men som i vår tid har blivit centralt. Som platser för kunskap, reflektion och debatt som knyter samman föremål och historier från olika tidsepoker har museer en unik möjlighet att gå på djupet med ett sådant ämne.

Woman recording via mobile phone in museum space

Tågminnen

Partner: 
EUROPALIA

2021 firar vi Europaåret för järnvägen. Festivalen Europalia och dess program Trains & Tracks tittar på tågets inflytande ur ett konstnärligt och samhälleligt perspektiv.