Back to top
Nederländsk minnesduk för aidsoffer, 1990–2014
Donation från Stichting NAMENproject,
Amsterdam, Nederländerna

I början av 1980-talet tycktes den sexuella revolutionens löften vara på väg att infrias. Preventivmedel blev alltmer tillgängliga, och kvinnor fick större kontroll över beslut som rörde deras egna kroppar. Unga européer började med sex tidigare och innan de gifte sig. Tillfälligt sex var mer accepterat bland unga män och kvinnor. Homosexualitet blev synligare. Sexuella relationer sågs som något okomplicerat. Så kom aids – och vände upp och ner på människors liv och inställningen till sexualitet