Back to top
Järntacka som symbol för Schumanplanen
Luxemburg, 1953
Järn
Kopia
Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Lausanne, Schweiz

Titta på stavningen av EUROP på denna järntacka från 1953. Det sista E:et i den franska stavningen, eller A:et på tyska, nederländska och italienska, har utelämnats. Ett slående exempel på den kompromiss som var kärnan i den nya Europeiska kol- och stålgemenskapen.