Back to top
Ruinkvinnor röjer upp i rasmassorna
Tallinn, Estland, 1945
Fotografi
Rahvusarhiiv, Tallinn, Estland

Den akuta bristen på män gör att återuppbyggnaden i hög grad är beroende av kvinnor, ungdomar och krigsfångar.