Back to top
Valurna
Finland, tidigt 1900-tal
Vapriikki Museokeskus, Tammerfors, Finland

Ländernas konstitutioner gav män – och i många fall kvinnor – över hela Europa rösträtt. Statens makt begränsades, vilket blev ett verkligt genombrott för demokratin.