Back to top
Världskarta i Ptolemaios geografi
Italien, ca 1454
Ioannis Rhosos
Illustrerat manuskript
Kopia
Biblioteca Nazionale Marciana, Venedig, Italien

Verk av antika geografer som Klaudios Ptolemaios (ca 90–170 e.Kr.) ger oss en inblick i hur den värld de kände till såg ut. Bara delar av Europa, Asien och Nordafrika finns återgivna. Ptolemaios använde ett koordinatsystem för att lokalisera olika platser. Hans kartor förblev grunden för europeisk kartografi även efter 1400-talet.