Back to top
Ett års skräp på burk
Marc Sautelet, som har nollavfall som livsstil, arbetade på Zero Waste Belgium mellan 2018 och 2022
Bryssel, Belgien, 2016
Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien
Foto 2022, Regular Studio © EU, Europaparlamentet

Hur kan vi som individer och som samhälle motverka den ständiga ackumuleringen av avfall?