Back to top
©-Studio Harm Rensink

I nästa sektion, Barriärer och förbindelser, utforskas den dubbla karaktären hos gränser, som kan vara både fysiska och mentala, konstgjorda eller naturliga. Europa står i centrum för ständiga diskussioner om å ena sidan migration och mänskliga rättigheter och å andra sidan nationell suveränitet och protektionism. Europa ses både som en fristad för mänskliga rättigheter och som en obarmhärtig fästning. Genom kulturevenemang, idrott, festivaler och mässor vill man visa upp ett idealsamhälle och definiera de sociala, kulturella, ekonomiska och personliga aspekterna av att vara europé.