Back to top
Intervjun filmad i delen "Återuppbyggnad av en delad kontinent" på fjärde våningen i Europeiska historiens hus i oktober 2021.
Tack till Laia för hennes medverkan.

Laia, en yrkesverksam inom kulturförvaltning från Barcelona, Spanien delar med sig av sina minnen av tågresor i Europa, och det bestående intryck som resor från hela kontinenten har gjort på henne.