Back to top
Vetenskapsfusk – virtuell guidning i Europeiska historiens hus

Vi människor är nyfikna av naturen. Vi försöker förstå vår omvärld bättre med hjälp av den teknik vi förfogar över. Här tittar vi närmare på fusk och förfalskningar i samband med att européerna gradvis vidgar sina vyer: från geografiska upptäcktsresor till modern vetenskap.