Back to top
”Hand Mask” - Anna Vasof (född 1985), Wien, Österrike, mars 2020, Keramik och gummiband
© Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Pandemin

Coronapandemin har blottat mänsklighetens sårbarhet och satt den europeiska solidariteten på prov.

I början av pandemin agerade de europeiska länderna helt på egen hand genom att stänga gränser, begränsa rörelsefriheten och kringskära medborgarnas friheter. Kritiker befarar att inskränkningen av de grundläggande friheterna kan bli långvarig.

Men mitt i allt elände vällde en våg av solidaritet fram bland vanligt folk. Och under tiden gick medlemsländerna och EU-institutionerna samman och enades om ett unikt återhämtningspaket för att hjälpa de samhällen och ekonomier som drabbats hårdast av pandemin.