Back to top
© The Royal Albert Memorial Museum

Paul Mouland

Paul Mouland, Freemoovement och deras frivilligarbetare har med cykel och släp delat ut varma måltider till hemlösa, läkemedel, böcker från biblioteket i Exeter, matpaket och grundläggande förnödenheter till människor som har lidit ekonomiskt och emotionellt. De har knutit vänskapsband med många lokala organisationer, t.ex. trossamfund, St Thomas Food Fight och St Thomas Medical Centre för att bara nämna några. Paul har också gått in och lett webbaserade coronakrismöten för stadsdelarna St Thomas, Alphington och Exwick. Deras bidrag till staden Exeter har varit enormt. – Nominerad av Chloe Pooley