Back to top
© Anställda och interner på fängelset i Antwerpen

Fängelsebanderoller i Antwerpen

Anställda och interner på fängelset på Begijnenstraat tillverkade fyra banderoller. På det viset skickade de budskap om solidaritet och empati – en önskan om hälsa för alla.

15 mars–16 maj 2020

Samling: MAS, inv. nr. MAS.0328.002