Back to top
© Litauens nationalmuseum

En mall för ansiktsskärmar

Till följd av det hastiga utbrottet och den snabba spridningen av denna virussjukdom hade de litauiska vårdinrättningarna inte tillräckligt med skyddsutrustning, och att köpa in blev näst intill omöjligt. För att bemöta situationen utvecklade skolan för robotteknik en mall för utskrift av 3D‑masker, och den använde sedan företag och privatpersoner för att på mycket kort tid skriva ut över 50 000 ansiktsskärmar till vårdpersonalen. Paulius Briedis (VšĮ Robotikos mokykla) skänkte mallen till museet.