Back to top
© Lucy Lees

Sjuksköterskor på barnavdelningen med utsmyckade visir.

Oldhams nedstängningsmuseum är ett digitalt projekt med ögonblicksbilder som fångar hur livet har varit i området under coronapandemin. Människor har uppmanats att vara med och dokumentera och kartlägga den här tiden så att de kan dela med sig av en digital tidskapsel till Oldhams framtida generationer.