Back to top
© Claire Iberson

Tandle Hills

Från överfulla parker, lekplatser och andra barnaktiviteter till öppna fält, högt gräs, himmel och fria vidder. Tandle Hill har alltid varit och kommer alltid att vara vår fristad. Barn behöver kunna röra sig och leka fritt utan de vanliga reglerna från hemmet och vuxenvärlden. När allt bara blev för mycket var det detta som helade oss.