Back to top
Foto av Mark A Hall, © Perth Museum & Art Gallery, Culture Perth & Kinross, Perth, Skottland

Smågubbar och regnbågar

Direkt efter nedstängningen och den medföljande hemundervisningen uttryckte många familjer sitt hopp och sin oro genom fantasirik konst som de satte upp i sina fönster.