Back to top
© Sakari Kiuru, Finnish Heritage Agency

Trots coronaviruset fortsatte organisationen Hurstin apu (Hurstis hjälp) att dela ut mat till fattiga och missgynnade människor i Helsingforsstadsdelen Berghäll, bilden är tagen den 17 april 2020. På grund av nedstängningen avskaffades kösystemet och maten fördelades när människor kom och bad om den. Organisationen delar ut mat- och klädpaket till behövande året runt, och organiserar olika evenemang.