Back to top
© Sakari Kiuru, Finnish Heritage Agency

Genom väggmålningen ”supersköterskan” tackas sjuksköterskor för deras arbete under coronapandemin. Graffitin av Molotow Finland hyllar vårdarbetarna och finns i Maskinverkstadskvarteret i Helsingforsstadsdelen Vallgård, bilden tagen den 28 april 2020.