Back to top
© Mikko Patrikainen, Finnish Heritage Agency

Deltagare i dansevenemanget ”undantagsrörelser” i stadsdelen Gräsviken i Helsingfors den 27 mars 2020. Människor deltog i ett nätbaserat dansevenemang över hela Finland där man samtidigt dansade i 20 minuter på valfri plats.