Back to top
© Mălina Lorelei Fulga (f. 1998), student vid UNARTE konsthögskola, institutionen för grafisk design, tredje året, kandidatnivå.

Projektet ”Hemmet är överallt: Det finns inget ute, 2020 / Vi ringer dig, 2020

”Tyvärr innebär den rådande situationen att jag måste behålla min lägenhet som mitt enda ”hem”. Genom att rita lite kan jag fly lite grann och åka till olika platser som känns som hemma. Även om jag sprider en känsla av ensamhet och tristess tror jag att det är en väldigt bra period för min konstnärliga och personliga utveckling.”