Back to top
© Urša Culiberg

Det finns alltid någon, även om det inte finns någon #1

Rörelseinskränkningar och inställd kollektivtrafik ledde till folktomma gator i centrala Ljubljana. Vissa utnyttjade detta till att träna på sina skateboardkonster. Till vänster syns en reklamskylt där det står ”Låt oss sluta oss samman, genom att hålla avstånd”, vilket är en påminnelse om vikten av att hålla socialt avstånd.