Back to top
© Primož Hieng

Rörelsebegränsningar i köpcentrumet

För att begränsa rörelserna och lättare kunna kontrollera hur människor rörde sig utanför använde Sloveniens största köpcentrum kundvagnar och avspärrningsband för att skapa en gång där kunderna kunde köa och undvika att möta varandra. På så sätt minskades den fysiska kontakten.