Back to top

MISSION OCH VISION

VISION

Europeiska historiens hus siktar på att bli det ledande museet för nationsöverskridande företeelser som har format vår världsdel. Med sitt europeiska perspektiv på historien knyter museet ihop och jämför kontinentens gemensamma erfarenheter och deras mångskiftande tolkningar med varandra. Att lära sig se de nationsöverskridande perspektiven över hela Europa – det är det som är målet.
 

UPPDRAGSBESKRIVNING

Europeiska historiens hus är ett forum för lärande, eftertanke och debatt som står öppet för människor från alla generationer och med alla typer av bakgrund. Vårt främsta uppdrag är att förbättra förståelsen av den europeiska historien i all dess komplexitet, uppmuntra utbyte av idéer och ifrågasätta invanda föreställningar.

Historiehuset presenterar Europas historia på ett sätt som ökar medvetenheten om mångfalden av perspektiv och tolkningar. Historiehuset rymmer minnen som förenar och minnen som delar. Det ställer ut och samlar in material om den europeiska integrationens historia och fundament. Europeiska historiens hus – ett projekt som Europaparlamentet ligger bakom och en del av dess besöksutbud – är akademiskt oberoende.

Vår nationsöverskridande samling, våra utställningar och våra program bjuder på oväntade och inspirerande upplevelser. Med utåtriktad verksamhet och olika partnerskap vill vi stärka den europeiska dimensionen i debatten, utställningarna och undervisningen om historien. Historiehuset är en plats för möten och utbyten vars mångfasetterade tolkning av det förflutna bygger broar till frågor som är av betydelse för dagens Europa.