Back to top

Genom linsen ...

Vid första anblick är det svårt att se vad julfreden 1914 har gemensamt med några betydelselösa föremål på ett museum. Det samma kan naturligtvis sägas om Förintelsen och Europas gränser. Ändå har dessa vitt skilda händelser och ämnen alla bidragit till att på ett unikt sätt forma Europa och de samhällen vi lever i. De är alla bitar i samma pussel – ett pussel som Europeiska historiens hus erbjuder besökarna 2022.

Ungefär varannan månad under hela detta år kommer Europeiska historiens hus att anordna sju utbildningsevenemang som fokuserar på sådana helt olika ämnen som är oupplösligt förbundna med vår kontinents historia. Denna serie evenemang går under namnet ”Genom linsen ...”.

I evenemangskalendern nedan finns mer information om de ämnen och datum som gäller.

Berättarna

Under evenemangen berättar ögonvittnen, historiker, konstnärer och aktivister från olika områden sina historier och ger sina synpunkter. Tillsammans med dem får deltagarna utforska och uppleva de olika ämnena under särskilda dagar, festivaler eller minneshögtider.

Det kommer att finnas flera olika format för lärande såsom gästföreläsningar, digitala utställningar och inspelade muntliga vittnesmål.

Olika linser ...

Olika linser med olika fokus visar olika perspektiv. Genom att montera olika linser på kameran genom vilka en tidsepok visas kan deltagarna iaktta och få nya perspektiv och insikter om starka händelser i Europas historia.

Målet är att varje deltagare ska känna sig som en kurator som bidrar till museets berättelser. Deras röster ska höras. Deras åsikter ska respekteras. Och det mest intressanta är att deras personliga berättelser kan vävas in i den exposé som Europeiska historiens hus skildrar.

Delta i evenemangen

Covid-19-pandemin har gjort att kraven ständigt förändras och Europeiska historiens hus har därför öppnat alla kontakt- och kommunikationskanaler. Med stöd av ny digital infrastruktur försöker Europeiska historiens hus att radera gränserna mellan det digitala och fysiska. Eftersom det är hybridevenemang kan man delta både online eller på plats. Oavsett hur du väljer att delta – på plats eller genom att koppla upp dig hemifrån – kommer museets personal att se till att du får ut så mycket som möjligt av evenemanget.

Europeiska historiens hus kommer att lägga ut mer information på sina sociala medieplattformar. När evenemanget närmar sig kommer man också att skapa särskilda webbplatser med program och mer information om ämnet och deltagandet.

 

  • 23 jan 2022     Genom förintelseöverlevarnas lins – UPPSKJUTEN
  • 19 feb 2022     Jul i skyttegravarna genom historikernas lins
  • 8 maj 2022      Europa genom de ungas lins
  • 4 jun 2022       Genom alla stolta älskandes lins sedan 1850
  • Okt 2022         Europas gränser genom resenärernas lins
  • Nov 2022         Kvarglömda föremål genom skattsökarnas lins
  • Dec 2022         Mänskliga rättigheter genom förkämparnas lins