Back to top

Dan Perjovschi – en dialog mellan teckningar och affischer

Invigningen av den tillfälliga utställningen ”När väggar talar!” på Europeiska historiens hus i april 2022 firades i närvaro av den internationellt ansedde konstnären Dan Perjovschi, som lade upp konstverk direkt på museets väggar i sin egen oefterhärmliga stil.

Dan Perjovschi kom tillbaka till museet en andra gång i juli för att komplettera sina teckningar och hålla en specialföreläsning för besökarna. Han pratade flera timmar med publiken och förklarade den värld som han skapar i sina teckningar.

Europavännen Dan Perjovschi är en socialt, politiskt och ekonomiskt kritisk konstnär. Efter att ha gått igenom affischutställningens teman och besökt den själv satte han igång att rita bitande, intelligenta och tankeväckande bilder som är i dialog med affischerna på utställningen.

Bilderna i mediegalleriet nedan visar kopplingen i tid och rum mellan de historiska affischerna och konstnärens egna teckningar.

GALLERY