Back to top

Avkodning av konflikten i Ukraina

Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari beställde Europeiska historiens hus en vetenskaplig undersökning för att sprida kunskap om krisen och hjälpa sin publik att bättre förstå vad allting handlar om i Ukraina. Undersökningen gjordes av Kristina Zmejauskaitė, doktorand i historia vid Dublin City University, och blev nyligen klar med runt 20 insamlade artiklar och föreläsningar.

Projektets syfte var att ge historiehusets publik insikter i kriget genom att skapa en förståelse för vilka historie- och minnesfrågor som står på spel.

De insamlade bidragen skulle ha flera perspektiv och vara akademiskt gångbara men samtidigt tillgängliga för en bredare publik. De skulle dessutom ta upp en specifik uppsättning frågor, som till exempel: Hur används historien som slagträ i den rådande kontexten, av vilka aktörer, i vilka syften och med vilka resultat?

Även andra krav ställdes på undersökningen. Artiklarna och föreläsningarna skulle ha ett tydligt fokus på minnet och historien och helst placera debatten i en Europaomfattande kontext. De skulle även komma från människor från flera olika länder och kunde därför vara skrivna eller producerade på flera språk, och de skulle vara analytiska snarare än åsiktsbaserade.

Dessutom skulle de ha publicerats eller laddats upp under de senaste fem åren, komma från tydligt identifierade och tillförlitliga källor och innehålla bidrag från etablerade historiker och akademiker.

Här är resultatet av undersökningen:

 

Bild: Valentin Kundeus via Adobe Stock – ”Ukrainas självständighetsmonument framför den ukrainska flaggan”