Back to top

Affischutställning: en resa genom 100 år av europeisk historia

Nu har besökarna på Europeiska historiens hus möjlighet att göra en visuell resa genom de senaste 100 åren av vår världsdels historia. Det kan de göra tack vare museets nya tillfälliga utställning När väggar talar, som öppnade lördagen den 30 april.

Europaparlamentets talman Roberta Metsola invigde utställningen dagen innan och blev den första framstående EU-medborgaren som fick gå en tur.

Under sitt tal vid invigningsceremonin framhöll Metsola vilken makt det här kommunikationssättet besitter på olika områden av mänsklig verksamhet och konstaterade att den makten inte har minskat trots tekniska framsteg. Hon sa också att en av anledningarna till att affischer fortfarande spelar en stor roll i människors vardag är att varje affisch berättar en fullständig historia.

”Det är alltid en historia som vi kan relatera till eftersom den innehåller element som slår an en sträng hos oss alla”, sa hon. ”När dessa fullständiga historier placeras intill varandra skapar de en mosaik av något större. De beskriver en era, en idé, gestaltningen av en ideologi. Det är det som gör ’När väggar talar’ så spännande och tankeväckande”, sa talman Metsola vidare.

Hans-Gert Pöttering, ordförande för historiehusets museistyrelse, konstaterade att detta är den fjärde tillfälliga utställningens i museets fyraåriga historia. Han sa att historiehuset har fått ett varmt mottagande av allmänheten och av kollegorna i kultursektorn.

”Uppskattningen har att göra med museets akademiska oberoende. Det är kuratorsteamet som i samarbete med museets akademiska kommitté och tillsynsnämnden beslutar om innehållet”, sa han.

Jaume Duch Guillot, Europaparlamentets generaldirektör för kommunikation, konstaterade att det är människors plikt att lära av historien och parlamentets plikt att visa upp den och reflektera kring den utan tabun. ”Endast då kan vi fatta välgrundade beslut om vår framtid i en demokratisk process”, sa han.

Utställningen, bestående av 150 affischer och andra föremål, är ordnad i fem tematiska avsnitt. ”När väggar talar” används också som pedagogiskt verktyg för allmänheten och för studerande. Låg- och mellanstadieelever får bekanta sig med milstolparna i den europeiska historien i särskilda skolworkshoppar, medan högstadie- och gymnasieelever ges möjlighet att lära sig om Europas historia via affischer.

Utställningen är öppen för allmänheten till söndagen den 13 november.