Back to top

GRUPPEN FÖR EUROPEISKA HISTORIENS HUS

LEDNING
Constanze ITZEL
Museidirektör
Beate RAMBOW
Management Assistant
Eva WAGNER
Chefsassistent
UTBILDNING OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET
Guido GERRICHHAUZEN
Enhetschef
Laurence BRAGARD
Projektledare, formellt lärande
Emma BUGELLI
Evenemangsassistent
Marc CLAEYS
Utvecklare av digitala projekt (ext)
Pauline GAULT
Projektledare (ext)
Paul GRABENBERGER
Samordnare för utåtriktad verksamhet (ext)
Estela VALLEJO LATORRE
Evenemangshanterare
Pieterjan VAN LANGENHOVE
Projektledare, informellt lärande
Annelies VAN RIJEN
Samordnare för utåtriktad verksamhet (ext)
KURATORER
Andrea MORK
Enhetschef
Simina BĂDICĂ
Kurator
Kieran BURNS
Kurator
Perikles CHRISTODOULOU
Kurator
Christine DUPONT
Kurator
Elena GARCIA CAFFARENA
Assisterande kurator (ext)
Stéphanie GONÇALVES
Assisterande kurator
Ewa GOODMAN
Kurator
Jitka MLSOVÁ CHMELÍKOVÁ
Kurator
Raluca NEAMU
Projektledare (ext)
Philippe PEYREDIEU DU CHARLAT
Assisterande kurator
Libera PICCHIANTI
Assisterande kurator
Joanna URBANEK
Kurator
Jozef VAN HOVE
Assisterande kurator
SAMLINGSFÖRVALTNING
Rocío DEL CASAR
Enhetschef
Allison BEARLY
Digital specialist för samlingarna (ext)
Patrick BORGER
Juridisk rådgivare
Vladimir ČAJKOVAC
Registrator
Hans DE WAEGENEER
Registrator
Eva ESPINOSA CANO
Administrativ assistent
Vasileios GALANAKOS
Konservator och assistent för samlingarna
Leticia MARTÍNEZ
Dokumentationsassistent
Nathalie MINTEN
Konservator och assistent för samlingarna
Iraida VISNAPU
Dokumentationsassistent (ext)
KOMMUNIKATION OCH PARTNERSKAP
Blandine SMILANSKY
Enhetschef
Janos BARSANSZKI
Kommunikationsansvarig, audiovisuellt innehåll och webbinnehåll (ext)
Catriona KEEVANS
Kommunikationsansvarig, sociala medier och redaktionellt innehåll (ext)
William PARKER-JENKINS
Chef för digital kommunikation, pressekreterare (ext)
Ana SALVADOR
Ansvarig för partnerskap (ext)
George STYLIANOU
Kommunikationsansvarig, institutionell utåtriktad verksamhet
Tatiana TUMASHIK
It-projektledare, webbdesign och grafisk design (ext)
Nicolas WITHOF
Kommunikationsansvarig, audiovisuell och grafisk design
FACILITETER, BESÖKSTJÄNSTER OCH IT
Vito MALTESE
Enhetschef och specialist på IKT-tillämpningar
Marco BELLOCCHIO
Ansvarig för säkerhets- och servicepersonal
Michel HUBAULT
Ansvarig för tekniska tjänster och besökstjänster
Efstathios KOLOVARIS
Ansvarig för faciliteter
Maarten LELS
Ansvarig för besökstjänster
Ollivier ROCHER
Ansvarig för servicepersonal och teknikansvarig
Olaf SCHNEIDER
Ansvarig för besökstjänster och föreläsare