Back to top

RIS OCH ROS

Nu är det din tur! Den här salen handlar om dina åsikter! Vad är Europa? Vad får dig att känna dig som europé? Vad är vårt europeiska arv? Om du är på besök här i dag från en plats utanför Europa, hur ser du på Europa och européerna?

Vad spelar våra minnen för roll? Våra minnen av det förflutna är viktiga för oss. De för oss samman, men ibland splittrar de oss. Historisk frågvishet och en förståelse för vårt europeiska arv är viktiga processer för att förstå vårt förflutna, vår nutid och vår framtid.

Entré till sjätte våningen - Utmärkelser Kritik

EUROPA UTIFRÅN

Hur uppfattas Europa utifrån? De föremål som visas upp här kommer från museer över hela världen och ger en inblick i hur andra kulturer har sett på Europa och européerna. De första kontakterna med européer kännetecknades av avmätt nyfikenhet. I takt med att de europeiska länderna införde sitt herravälde över större delen av världen genom kolonialism förändrades uppfattningarna negativt på grund av erfarenheterna från förtryck, slaveri och exploatering. Men samtidigt idealiserades Europa som en plats med förfinad kultur och universella värden, ett arv från dess antika förflutna.

LOVORD OCH KRITIK

2012 får Europeiska unionen Nobels fredspris för sitt bidrag till arbetet för fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa i mer än sex årtionden. Men demonstranter kritiserar utmärkelsen på grund av att miljontals EU-medborgare har drabbats av extrema ekonomiska svårigheter, och ifrågasätter EU:s framtida roll.

BRYSSEL: EN HUVUDSTAD I FÖRÄNDRING

Det var aldrig tänkt att Bryssel skulle bli Europas huvudstad – det hände mest av en slump och helt oavsiktligt. Nu är Bryssel fyrfaldig huvudstad: i Europa, Belgien, Flandern och regionen Bryssel.