Back to top

EUROPA NU

Fram till nu har vi frågat oss: Vilka är de centrala delarna i den europeiska kulturen? Vad innebär det att vara europé?

De frågorna knyter an till vår dåtid, nutid och framtid.

Nu går vi vidare till avsnittet ”Europa nu”, som belyser vår nutidshistoria. Utställningsföremålen speglar senare tiders utmaningar, konflikter och möjligheter, som återigen får oss att tänka på Europas grundvärderingar.

RUBRIKER I VÅR TID I

RUBRIKER I VÅR TID II

PÅ SPÅRET TILL MITT EUROPA

Audio guide:

HISTORIENS VIRVLAR

Audio guide:

EUROPA FRÅN OVAN

BLICKAR PÅ EUROPA