Back to top

EUROPA I RUINER

Som en följd av första världskriget bröts gamla imperier sönder och nya stater bildades. Pacifism och idén om europeisk integration fick ökat inflytande.

Andra världskriget beskrivs ofta som ett "totalt krig", där man inte längre gör skillnad mellan soldater och civilbefolkning. Miljontals människor utsattes för massavrättningar, deportationer, hunger, tvångsarbete, koncentrationsläger och bombningar.

Entré till Europa i ruiner - tredje våningen

WORLD WAR I

Första världskriget, det första industrialiserade masskriget, orsakade en aldrig tidigare skådad förstörelse på slagfälten och i samhället i stort. Under dessa fyra år skakades Europa i sina grundvalar och drogs in i en aldrig tidigare skådad global konflikt.

Denna katastrof var startskottet för det mest mordiska århundradet i Europas historia, och dess traumatiska effekter påverkade det europeiska minnet på djupet.

TOTALITARISM KONTRA DEMOKRATI

Som en följd av första världskriget bröts gamla imperier sönder och nya stater bildades. Pacifism och idén om europeisk integration fick ökat inflytande.

Den parlamentariska demokratin blomstrade överallt i Europa, medan Sovjetunionen blev den första kommunistiska diktaturen. Men 1939 hade majoriteten av dessa demokratier misslyckats, och de flesta européer levde i länder med auktoritära eller totalitära regimer som med tvång kontrollerade det offentliga och privata livet och begränsade individens friheter.

Nazisterna kom till makten 1933 och införde en totalitär regim där ariska tyskar betraktades som den biologiskt mest högtstående rasen och förutbestämda att styra Europa. Judarna fick skulden för Tysklands problem och anklagades för att ha en hemlig plan för att ta över världen.

ANDRA VÄRLDSKRIGET

Andra världskriget beskrivs ofta som ett "totalt krig", där man inte längre gör skillnad mellan soldater och civilbefolkning. Miljontals människor utsattes för massavrättningar, deportationer, hunger, tvångsarbete, koncentrationsläger och bombningar.

Under nazisternas styre mördades miljoner människor genom systematisk social och etnisk rensning. Folkmordet på Europas judar blev en händelse utan motstycke i historien, både vad gäller omfattningen och det byråkratiska tillvägagångssättet. I centrala och östra Europa, som befann sig i korselden mellan nationalsocialism och stalinism, var kriget särskilt brutalt.

FÖRSTÖRELSENS FÖLJDER

60 miljoner människor beräknas ha dött i andra världskriget och nästan två tredjedelar av dem var civila. Endast siffror kan inte till fullo uttrycka de personliga tragedier dessa händelser medförde eller den katastrofala inverkan de fick för olika grupper av människor. De föremål som finns samlade här berättar den mänskliga historien bakom dessa händelser och får oss att reflektera över hur människan hanterar trauman och förluster av denna omfattning.