Back to top

BESÖK UTAN GUIDE

TILLFÄLLIGT ÄNDRADE ÖPPETTIDER

Elever lär sig lättast när de själva får ta reda på någonting. Utbildningsgruppen vid Europeiska historiens hus har tagit fram tre olika aktivitetsblad, som bygger på ett ifrågasättande förhållningssätt. I dessa blad ställs frågor som låter eleverna utforska museets berättelser och innehåll på djupet.

Våra aktivitetsblad riktar sig till elever i åldern 12–18 år och finns på franska, nederländska, engelska och tyska. De finns vid ingången till museet och kostar ingenting. Det är viktigt att uppge antal exemplar samt språk när du bokar ditt besök.

Hitta, analysera och diskutera Detta aktivitetsblad, som hör till den permanenta utställningen, uppmuntrar aktivt eleverna att studera, ifrågasätta och analysera historien, på egen hand och i smågrupper. Kompletterande riktlinjer för lärarna finns tillgängliga på vår interaktiva läsplatta, som kan användas tillsammans med aktivitetsbladet.

Lär dig mer om EU i 12 steg Varför behöver vi lära oss om Europeiska unionen (EU)? Vilken betydelse har EU för elevernas generation? Hur skulle de vilja att EU vidareutvecklas till att bli en bättre plats? Dessa frågor utgör kärnan i denna rundvandring, som använder historiska dokument och föremål för att visa de olika milstolparna i EU:s historia.

”Hitta, analysera och diskutera” och ”Lär dig mer om EU i 12 steg” har tagits fram för 90 minuter långa rundvandringar på den permanenta utställningen.

Oguidade besök på Europeiska historiens hus kan också göras individuellt. Alla elever kommer då att få en läsplatta på något av de 24 språken för att utforska museet.

Vi ber dig boka i förväg, så att du säkert ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök.

Antal deltagare vid gruppbesök

Gruppbesök på historiehuset utan guide får bestå av max 60 elever beroende på tillgänglighet, med en medföljande vuxen på femton elever.