Back to top

Potujoča razstava Med originalom in ponaredkom

OPIS

Razstava Med originalom in ponaredkom: zgodovina ponarejanja in poneverjanja se iz Hiše evropske zgodovine odpravlja na pot


Kot pravi starogrški mit, so Danajci z lesenim konjem zavedli svoje sovražnike in z zvijačo vdrli v Trojo. Za doseganje svojih namenov so ljudje že od nekdaj uporabljali ponaredke in prevare – v vojni, politiki, gospodarstvu in na drugih področjih človekovega delovanja. Na razstavi Med originalom in ponaredkom: zgodovina ponarejanja in poneverjanja v Hiši evropske zgodovine v Bruslju je tematika na ogled že dobro leto, zdaj pa se razstava odpravlja na pot.

 

Prikazuje ponaredke skozi zgodovino: v kakšnih zgodovinskih okoliščinah ter iz kakšnih interesov in razlogov so nastali, do kam je segel njihov vpliv in kako so jih končno odkrili. Razstava je kronološko zasnovana v šestih tematskih sklopih: prikazanih je več kot 50 predmetov iz zbirke Hiše evropske zgodovine, na voljo so tudi filmski posnetki in interaktivne igre.

 

Kaj predstavljamo?

Vsak razstavni predmet pripoveduje zgodbo o ponarejanju in prevari: od domnevne Konstantinove darovnice, prirejenih biografij srednjeveških krščanskih svetnikov pa do ponarejenih umetniških del in potrošniškega blaga. Razstava prikazuje najrazličnejše predmete, umetniška dela, podobe in zgodovinsko pomembne dokumente, zemljevide namišljenih ozemelj, razprave o čarovništvu in lažne dokaze o vohunjenju, uporabljene v procesu zoper francoskega topniškega častnika – zgodbo, ki jo iz zgodovine poznamo kot afero Dreyfus. Zadnji del razstave z naslovom „Kaj pride za resnico?“ je zasnovan kot interaktivni prostor z igrami in videoposnetki, kjer lahko obiskovalci postanejo preverjevalci dejstev, odločajo o tem, kaj se objavi, in vsebino cenzurirajo ali pa se poigrajo z inovativnim „filtrirnim mehurčkom“, ki prikazuje delovanje družbenih medijev. Razstava se konča s sedanjo „informacijsko epidemijo“ o covidu-19, kjer so predstavljene dezinformacije o pandemiji. Vsi razstavni predmeti na slikovit in edinstven način pričajo, kako želimo svet razumeti ali pa ga namerno napačno predstaviti.

 

Doživetje za obiskovalce

Razstava obiskovalce spodbuja k razmisleku o tem, kako in s kakšnim namenom ljudje uporabljajo laži ter kako in zakaj ustvarjajo ponaredke. Pokaže pa tudi, da so te prevare s kritičnim pristopom, znanostjo ali zgolj dovoljšnjo radovednostjo na koncu vedno razkrinkane. Razstava osvetljuje različne pomene, ki jih skozi stoletja pripisujemo resnici, potvorbam in dokazom.

Motivi goljufov in ponarejevalcev ter njihove strategije in orodja izhajajo iz konkretnih političnih in družbenih okoliščin. Vseeno pa se zdi, da sta človekova lahkovernost in njegova težnja k zavajanju kar univerzalni. Zato so osrednji cilji razstave medijsko opismenjevanje, razvijanje kritičnega mišljenja z zgledi iz zgodovine in pomoč obiskovalcem z namigi o tem, kako se proti dezinformacijam boriti v sodobnem času.

 

Kdo smo

Hiša evropske zgodovine je svoja vrata odprla maja 2017 v evropski četrti v Bruslju. Stalna razstava obiskovalce popelje skozi zgodovino 19. in 20. stoletja in skozi procese evropskega povezovanja. Izhodišče muzeja je vseevropsko; raziskujemo raznolikost naše celine in različne razlage njene zgodovine. Natančneje o nas in o razstavi Med originalom in ponaredkom v Bruslju v nadaljevanju.

 

 

Praktične informacije

Vrsta razstave: celovita razstava na ključ z muzejskimi predmeti ter interaktivnimi in multimedijskimi vsebinami
Vrsta gostiteljske ustanove: muzeji ali centri z muzejsko ponudbo in knjižnice

Minimalni pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostiteljska ustanova:
• angleško govoreči lokalni partner
• zadostno osebje, vešče ravnanja z razstavnimi predmeti
• tehnično osebje in izkušeni pedagogi za izvajanje izobraževalnih programov
• možnost velike udeležbe

Izposojevalnina: razstava je brezplačna
Trajanje: najmanj tri mesece
Zahtevani prostor: najmanj 300 m²
Možni termini: od septembra 2023 do decembra 2026
Stroški, ki jih krije gostiteljska ustanova: enosmerni prevoz in zavarovanje razstave na svojem razstavnem prostoru, vzdrževanje, lokalna oglasna kampanja, po potrebi začasno vmesno skladiščenje
Prispevek Hiše evropske zgodovine: zahtevana fizična sredstva: razstavni predmeti, razstavna besedila v dveh ali treh jezikih (angleščina + eden ali dva lokalna jezika), vitrine, panoji, zasnova, avdiovizualna oprema in svetila
Partnerstvo: Hiša evropske zgodovine je odprta za sodelovanje z gostiteljskimi muzeji, ki želijo razstavo dopolniti z lastnimi prireditvami ter dodatnimi vsebinami.

 

Kontaktni podatki: Raluca Neamu – vodja projekta potujoče razstave/e-pošta – telefon: +32 47 47 01 435