Back to top

OBNOVA RAZDELJENE CELINE

Obdobje po letu 1945: Evropa je v ruševinah, strta in razdeljena med dve nasprotni svetovni sili, Združene države Amerike in Sovjetsko zvezo.

Nekatere evropske države, združene v strahu pred komunizmom, se odločijo za sodelovanje na naddržavni ravni, da bi zajezile nacionalizem in odpravile nevarnost vojne.

V vzhodni Evropi pa osvoboditev izpod nacistične oblasti za mnoge ljudi pomeni le zamenjavo nacistične tiranije s komunističnim režimom pod sovjetskim nadzorom.

Vhod v četrto nadstropje

OBNOVA EVROPE

Leto 1945 – Evropa je v ruševinah, ljudje brez hrane, goriva in strehe nad glavo. V teh razmerah so bile so bile nujno potrebne strategije za preživetje. Države so še naprej izvajale ukrepe racioniranja osnovnih življenjskih potrebščin. Zavetišče je iskalo na milijone beguncev, izgnancev in razseljenih oseb. Evropa je bila v veliki meri odvisna od zunanje pomoči.

HLADNA VOJNA

Med letoma 1945 in 1949 je med nekdanjimi zaveznicami pri vseh mednarodnih vprašanjih začel nastajati prepad: na eni strani so bile ZDA, Velika Britanija in Francija, na drugi pa Sovjetska zveza. Leta 1945 so ZDA odvrgle atomski bombi na Japonsko in s tem postale nova svetovna velesila. Ta položaj si je Sovjetska zveza pridobila leta 1949, ko je razvila svojo atomsko bombo.

VZPOSTAVITEV SOCIALNEGA VARSTVA

V petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja se za večino ljudi po vsej Evropi življenjske razmere bistveno izboljšajo. Z gospodarsko rastjo in vzpostavitvijo socialne države se izboljšajo stanovanjske razmere, izobraževanje ter zdravstveno in socialno varstvo.

V zahodni Evropi javno načrtovanje poteka vzporedno z obnovo zasebnega sektorja. V komunističnih sistemih pa država s centralno vodenim planskim gospodarstvom nadzira vse nacionalne vire in po svoji volji posega v vsakdanje življenje državljanov. Razlike med tržnim in državnim gospodarstvom so bile očitne.

MEJNIKI EVROPSKEGA POVEZOVANJA I

Z nadzorom Sovjetske zveze nad Vzhodno Evropo ter njenim merjenjem moči z Združenimi državami Amerike po drugi svetovni vojni je svet dobil nova izraza: železna zavesa in hladna vojna. Z ameriško podporo so se v Zahodni Evropi oblikovale ugodnejše razmere za tesnejše sodelovanje.

SPOMIN NA ŠOO

Molk, nepriznavanje, potlačitev; tak je bil v povojnem obdobju odziv na holokavst, v hebrejščini imenovan šoa.

Narodi, ki so morali znova zgraditi samospoštovanje, so občutke krivde in soodgovornosti potisnili na stran in se spominjali predvsem svojega trpljenja in hudih časov.  Zaradi nove stvarnosti hladne vojne je bilo napake iz preteklosti lažje odmisliti.

Danes je priznavanje tega neznanskega zločina proti človečnosti v jedru razprav o evropskem spominu.