Back to top

OBLIKOVANJE EVROPE

Kaj je Evropa? Zemljepisno Evropa nikoli ni bila jasno določen prostor.  Ime celine izhaja iz antičnega grškega mita o Evropi, ki so ga skozi čas razlagali iz različnih zornih kotov, tako kot zgodovino.

Evropo opisujemo skozi njene dosežke in tradicije, a v čem se razlikuje od drugih celin? Ali lahko govorimo o skupni evropski preteklosti, čeprav je zgodovina njenih prebivalcev različna? Ali v njej lahko najdemo kakšne stične točke, kak vir evropskega spomina?

Vhod v Evropo v drugem nadstropju

EVROPA NA ZEMLJEVIDU

Kje se Evropa začne in kje konča? Že od starodavnih časov jo opisujejo kot kulturno in zgodovinsko ločeno celoto, čeprav tvorita Evropa in Azija eno geografsko celino.

Zanimanje za zemljevide in kartografijo ima v Evropi dolgo in raznoliko zgodovino, ki sega vse do antične Grčije in Rima. Odkritje morskih poti do Amerike je v 15. stoletju spremenilo ne le poglede Evropejcev na znani svet, temveč tudi njihovo dojemanje samih sebe.

MIT O EVROPI

Evropo, mitološko princeso iz Fenicije – današnjega Libanona – je ugrabil grški bog Zevs v podobi belega bika. Prevzet od njene lepote jo je odvedel na Kreto.

Ime naše celine s tem mitom povezujemo že od antike. Pojavlja se v umetnosti, književnosti, religiji in politiki, kjer to zgodbo in njene podobe pogosto na novo interpretiramo, da bi odražale sodobna vprašanja.

EVROPSKA DEDIŠČINA

Kaj celino povezuje? Kaj bi lahko uvrstili med evropsko dediščino?

Evropa je več kot vsota nacionalnih zgodovin. Toda ali gre za civilizacijo in kulturo, ki jo zaznamujejo posebni običaji in vrednote, ki so se razvili skozi zgodovino?

Imamo osnovne elemente, ki so izvirno evropski in so se razširili po vsej celini. Ali so potem ti jasen zaščitni znak evropske kulture? Če je tako, kaj v tej evropski dediščini bi morali ohraniti, kaj želimo spremeniti, čemu bi morali nasprotovati?

SPOMIN

Se lahko z ohranjanjem spomina na preteklost izognemo ponavljanju njenih napak? Spomin je ključnega pomena. Najsi gre za posameznike ali družbene skupine, spomin je podlaga za učenje in samozavedanje.

A spomin je zapleten pojav. Selektiven je in neločljivo povezan s pozabo. Naši spomini so pomemben del zgodovine in močno zaznamujejo našo sedanjost in prihodnost. Naše spominjanje iste zgodovine pa se nenehno spreminja.