Back to top

EVROPA: SVETOVNA SILA

19. stoletje je bilo v evropski zgodovini revolucionarno obdobje in čas velikih sprememb na vseh področjih življenja. Človekove in državljanske pravice, demokracija in nacionalizem, industrializacija in sistemi prostega trga – vse to je prineslo obdobje sprememb in nepredvidenih možnosti.

Konec 19. stoletja je Evropa dosegla vrhunec svetovne moči. Vendar so hkrati naraščale socialne in nacionalne napetosti ter mednarodna rivalstva, ki so na začetku prejšnjega stoletja izbruhnila v konflikt.

Vstop v Evropo globalno moč - tretje nadstropje

POLITIČNE SPREMEMBE

19. stoletje – čas revolucij! Francoska revolucija leta 1789 je spodbudila ljudi po vsej Evropi, da so se uprli aristokratskim vladajočim razredom in borili za razvoj državljanskih in človekovih pravic, demokracijo in nacionalno neodvisnost.

Nacionalizem se je pojavil kot revolucionarno gibanje, ki je državljanom obljubljalo večjo udeležbo v demokraciji, a je bilo hkrati izključujoče in si je zamišljalo svet, v katerem bi na nacionalnih ozemljih živeli ljudje iste etnične pripadnosti. Vendar pa je nekaj evropskih vizionarjev stremelo k enotnosti celine, ki bi presegla nacionalno pripadnost.

TRGI IN LJUDJE

Para, dim, tovarne in hrup so napovedali začetek industrijske revolucije v Veliki Britaniji. Industrijska proizvodnja se je nato do različnih stopenj razširila po vsej Evropi in celino spremenila v svetovno središče industrializacije, finančnega poslovanja in trgovine. Nove tehnične inovacije so sprožile napredek v industriji, še posebej parni pogon je bil podlaga za razvoj težke industrije. Način proizvodnje se je popolnoma spremenil in velike tovarne s tisoči delavcev so množično proizvajale industrijsko in potrošno blago.

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Za Evropo ob koncu 19. stoletja so bile značilne hitrost, dinamičnost in vera v napredek. Železnice, elektrika, kinematografija, fotografija in nove teorije v znanosti in medicini so v tem času tehnološke rasti utrjevali vodilno vlogo Evrope. Pred vrati je bilo obdobje optimizma.

Ko je nastopila doba železnic, se je napredna Evropa pokazala kot nesporna svetovna tehnološka voditeljica. Industrializacija se je širila, potovanja na daljših razdaljah pa so postala dostopna vsem družbenim slojem.

IMPERIALIZEM

19. stoletje je bilo v znamenju svetovne nadvlade Evrope. Imperiji so se širili in si prisvajali kolonije, vse skupaj pa je naprej živahno gnala industrijska revolucija. Kolonije so za naraščajoče povpraševanje potrošnikov zagotavljale surovine in luksuzne dobrine, v zameno pa so ponujale ogromen trg za evropske izdelke. Izkoriščanje in neenakost so tedaj opravičevali kot nujno zlo pri „civiliziranju“ divjakov. Postopni odpravi suženjstva so sledile nove oblike nestrpnosti in rasizma.

Do leta 1914 so evropske države zavladale približno 30 odstotkom svetovnega prebivalstva. Evropa je čezmorska ozemlja raziskovala in z njimi trgovala že stoletja prej, potem pa ji je industrijska revolucija omogočila, da je svojo oblast nad drugimi celinami še povečala.